Internetska stranica ljekarnazavelikeimale.com

Internetska stranica ljekarnazavelikeimale.com elektronička je publikacija zdravstvene ustanove Ljekarna za velike i male, Kolodvorska 46, Osijek (u daljnjem tekstu Ustanova). Na stranicama se objavljuju opće informacije o Ustanovi, uslugama koje pruža i dostupnom asortimanu, stručne informacije namijenjene pacijentima, kao i informacije o poslovanju ustanove.


Sadržaji i autorska prava

Ustanova na stranicama objavljuje sadržaje koji su namijenjeni korisnicima i polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Sadržaje za koje je navedeno da se mogu koristiti bez naknade zabranjeno je modificirati bez znanja Ustanove, prodavati ih ili distribuirati na druge načine trećim stranama.


Odricanje od odgovornosti

Ustanova ni na koji način ne može biti odgovorno za štete nastale korištenjem objavljenih sadržaja.


Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Ustanova zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg objavljenog sadržaja ili usluge kao i izmjene cjenika bez ikakve prethodne najave.


Poveznice prema trećim stranama

Ustanova može u sklopu sadržaja objaviti poveznice prema stranicama trećih strana. Ustanova u tom slučaju ne može ni na koji način odgovarati za sadržaje i informacije objavljene na stranicama trećih strana, uvjetima korištenja stranica trećih strana kao ni za eventualne štete proizašle iz posjeta stranicama trećih strana. Posjetitelj je dužan upoznati se s pravilima privatnosti i uvjetima korištenja stranica trećih strana.


Prava izmjena uvjeta korištenja

Ustanova zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave i neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Sve promjene uvjeta korištenja stupaju na snagu trenutkom objave na ovim internetskim stranicama.