Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je zdravstvena ustanova Ljekarna za velike i male iz Osijeka, Kolodvorska 46, Osijek (u daljnjem tekstu: Ustanova).


Koje osobne podatke prikupljamo

U poslovanju mogu biti prikupljeni sljedeći osobni podaci:
- ime i prezime
- matični broj osigurane osobe
- adresa elektroničke pošte
- telefonski broj

Dodatno se osobni podaci prikupljaju u slučaju i za potrebe provođenja natječaja za zapošljavanje. U slučaju natječaja za zapošljavanje u natječajnoj dokumentaciji se objavljuju informacije o podacima koji se prikupljaju, kao i informacije o načinu postupanja s podacima i rokovima čuvanja podataka.


Na koje načine prikupljamo osobne podatke

Osobni podaci se prikupljaju:
- pri pružanju zdravstvenih usluga
- kod odgovaranja na upite poslane putem elektroničke pošte
- u postupku natječaja za popunjavanje radnih mjesta


Svrha i cilj prikupljanja podataka

Prikupljanje i čuvanje podataka obavlja se u skladu sa zakonitim temeljima za prikupljanje podataka. Voditelj obrade podataka prikuplja i čuva isključivo podatke koji su potrebni radi izvršavanja ugovora između strana i za što postoji legitimni interes obje strane, osobne podatke koji su potrebni za ostvarivanje komunikacije (u slučaju odgovaranja na upite ili za ispunjavanje ugovornih obveza) te za ispunjenje zakonskih obveza. U specifičnim situacijama moguće je prikupljanje podataka i za druge svrhe, no ne bez izričite privole ispitanika i upoznavanja ispitanika s njegovim pravima.


Korištenje i obrada osobnih podataka ispitanika

Osobni podaci koriste se i obrađuju isključivo za svrhu za koju su prikupljeni. Svi prikupljeni podaci čuvaju se na području Europske Unije uz poduzete odgovarajuće tehničke mjere. Podaci se ne prenose u treće zemlje.
Osobni podaci koji su prikupljeni mogu biti obrađivani od strane vršitelja obrade s kojima Ustanova ima ugovoreni odnos (računovodstveni servisi). Pri tome Ustanova kao voditelj obrade traži jamstva od vršitelja obrade o poštivanju propisa o zaštiti osobnih podataka.


Rokovi čuvanja osobnih podataka

Podaci prikupljeni radi ostvarivanja ugovora: osobni podaci se uklanjaju 5 godine nakon isteka zadnjeg ugovornog odnosa.
Podaci koji su obrađeni temeljem zakonskih propisa: sukladno zakonskim odredbama o čuvanju dokumentacije
Podaci o kandidatima prikupljeni tijekom natječaja za zapošljavanje: tjedan dana po zaključenju natječaja
Podaci prikupljeni tijekom korespodencije elektroničkom poštom: 5 godina od zadnjeg kontakta
Podaci prikupljeni temeljem privola: do povlačenja privole ispitanika


Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo tražiti i dobiti od voditelja obrade podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama obrade, primateljima ili kategorijama primatelja podataka, razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni (ili kriteriju za utvrđivanje razdoblja), pravima na pristup, ispravak ili brisanje podataka, pravu na podnošenje prigovora nadležnom tijelu, izvoru podataka o ispitaniku (ako se podaci ne prikupljaju direktno od ispitanika) te postoji li automatizirano odlučivanje i izrada profila. Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.


Izmjene i brisanje osobnih podataka

Ispitanik u svakom trenutku ima pravo zatražiti informaciju o podacima s kojima Ustanova o njemu raspolaže, zatražiti izmjenu osobnih podataka kao i brisanje osobnih podataka koji nisu nužni za izvršavanje ugovora ili za ispunjavanje zakonskih obveza te zatražiti svoje podatke u elektroničkom obliku.


Povlačenje privola

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu ukoliko je prikupljanje i obrada podataka temeljena na privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka. U tom slučaju povlačenje privole obavljat će se na isti i jednako jednostavan način kao i pri davanju privole.


Kontakt voditelja obrade podataka

Kontakt voditelja obrade podataka: Josipa Kovačević, kontakt@ljekarnazavelikeimale.com.


Kolačići

Zadržavamo pravo korištenja kolačića.

Kolačić je grupa podataka pohranjena u datoteci koja služi kao anonimni identifikator koji se šalje Vašem pregledniku preko web-lokacija. Kolačići se šalju kada pristupite web-lokaciji, pohranjeni su na Vašem računalu i služe za bilježenje informacija o Vašim naknadnim internetskim posjetima. Stoga, nakon što se kolačić pohrani na Vaše računalo tijekom prvog pristupa web-lokaciji, svaki put kada se vratite na web-lokaciju, tražit će svoj kolačić kako bi pročitao pohranjene podatke. Kolačići imaju rok važenja (isteka).
Budući da je kolačić anonimni identifikator, on ne sadrži niti šalje osobne podatke na web-lokaciju koja ih je pohranila na vašem računalu, već samo omogućuje bržu i učinkovitiju aktivaciju informacija, podataka i postavki koje su prethodno pohranjene tijekom pristupa i korištenja web stranica.
Vaš je preglednik postavljen tako da svaka web-lokacija može pristupiti samo svojim prethodno pohranjenim kolačićima, ali ne i kolačićima drugih web-mjesta. Postavke Vašeg preglednika omogućuju Vam da odaberete odgovarajuću opcije za pohranjivanje kolačića, čak i da ih potpuno onemogućite. Međutim, potpuno onemogućavanje kolačića smanjit će učinkovitost nekih sadržaja dostupnih na nekim web-lokacijama.

Na našim stranicama koristimo kolačiće koji su nužni za pravilan rad naših stranica. Prilikom prvog posjeta našim stranicama pojavit će se informacija o kolačićima pomoću koje možete dodatno upravljati kolačićima koje pristajete koristiti. Kako zbog ispravnog rada stranica nismo u mogućnosti dozvoliti onemogućavanje nužnih kolačića, smatrat ćemo da ste suglasni s korištenjem kolačića ukoliko nastavite koristiti naše stranice.