Ukratko o nama

Ljekarna za velike i male

Zdravstvena ustanova Ljekarna za velike i male osnovana je 1. listopada 2022. godine ujedinjavanjem dviju ljekarničkih jedinica: ljekarne u Osijeku na adresi Trg Ljudevita Gaja 2 i ljekarne u Črnkovcima na adresi Kardinala Ajolzija Stepinca 18.

Privatna zdravstvena ustanova organizirana je za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ljekarništvu. U našim ljekarnama naglasak je na kvalitetnoj ljekarničkoj skrbi kako za velike tako i za male. Naši magistri farmacije i farmaceutski tehničari svojom stručnošću i znanjem uvijek su na raspolaganju pacijentima za sva njihova pitanja i poteškoće.

Sukladno Odlukom o osnivanju ustanove za obavljanje ljekarničke djelatnosti zdravstvena ustanova upisana je u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem Tt-22/6103-3.

  • MBS 030263269
  • OIB 64837791943
  • IBAN: HR76 23900011101354739
  • E-MAIL: kontakt@ljekarnazavelikeimale.com